Општина Неготино
1 година од проектот – ваучер за секое новороденче PDF Печати
   Точно 1 година градоначалникот на општина Неготино Ванчо Апостолов, на чиј предлог Советот на општината донесе одлука за спроведување на оваа стимулативна мерка, на секои 2 месеци во континуитет, на семејствата кои имаат новородени деца им доделува вредносни ваучери од 7.000 денари. Мерката, покрај останатите што ги реализира Владата на РМ, е донесена да се стимулира наталитетот на подрачјето на неготинска општина, а истата при секое доделување на ваучерите е поздравувана од страна на родителите кои имаат принова во семејството и овие средства на одреден начин им претставуваат поддршка при одгледувањето и подигнувањето на своите деца. Така беше и денеска  кога на пригодна свеченост градоначалникот Апостолов додели нови 34 ваучери на родители кои имале новороденчиња во месеците јули и август, што значи дека мерката се спроведува во континуитет и без никакво доцнење. Инаку, според податоците од стручните служби при локалната самоуправа од стартот на спроведувањето на оваа стимулативна мерка, во септември минатата година, досега се доделени вкупно 183 ваучери што кореспондира со бројот на новороденчиња во нашата општина. Апостолов најави дека реализицијата на овој проект ќе продолжи и во иднина и секое семејство што ќе има новороденче, од буџетот на општина Неготино ќе дбова по 7.000 денари.
Повеќе...
 
ЈАВЕН ПОВИК PDF Печати
ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ НА ЗАИНТЕРЕСИРАНИ КАНДИДАТИ КОИ РАБОТАТ КАКО ТАКСИ ВОЗАЧИ ВО ПРАВНИ ЛИЦА ЛИЦЕНЦИРАНИ ОД ОПШТИНА НЕГОТИНО ЗА ОВАА ДЕЈНОСТ, ЗА ПОСЕТУВАЊЕ НА ОБУКА ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ИСПИТ ЗА ДОБИВАЊЕ НА МЕЃУНАРОДЕН СЕРТИФИКАТ ЗА ПОЗНАВАЊЕ НА АНГЛИСКИ ЈАЗИК

Според измената и дополнувањето на Законот за превоз во патниот сообраќај (,,Службен весник  на РМ ”со бр.68/04,127/06,114/09, 83/10, 140/10, 17/11, 53/11, 6/12, 23/13, 120/13, 163/13 и 187/13), каде се менува членот 8 став 1 точка 4, потребно е такси возАчите да поседуваат меѓународен сертификат за познавање на англиски јазик на ниво А1 или А2 според Заедничката европска референтна рамка за јазици ( CEFR ) на Советот на Европа.
Поради тоа општина Неготино со цел да им помогне на такси возачите ќе организира посетување на обука за полагање на испитот за добивање на меѓународен сертификат за познавање на англиски јазик на ниво А1, за кандидатите кои работат како такси возачи во правни лица лиценцирани од општина Неготино за оваа дејност, при што трошоците за оваа обука ќе ги сноси општина Неготино.
1.1.  Предмет на јавниот повик е пријавување на заинтересирани кандидати кои работат како такси возачи во правни лица лиценцирани од општина Неготино за оваа дејност, за посетување на обука за полагање на испит за добивање на меѓународен сертификат за познавање на англиски јазик на ниво А1 според Заедничката европска референтна рамка за јазици (CEFR) на Советот на Европа.
1.2. Обуката за полагање на испит за добивање на меѓународен сертификат за познавање на англиски јазик опфаќа посетување на предавање кое ќе го вршат професори по Англиски јазик.
1.3. Обуката ќе содржи 80 часови односно 40 блок часови, за ниво А1
1.4. За заинтересираните пријавени кандидати во дадениот рок со овој Јавен повик, трошоците за обука ќе бидат преземени од страна на општина Неготино.
2. ПРАВО НА УЧЕСТВО НА ЈАВНИОТ ПОВИК
Право на учество на јавниот повик имаат сите заинтересирани кандидати кои работат како такси возачи во правни лица лиценцирани од општина Неготино за оваа дејност,  кои ги исполнуваат следниве услови :
- лицата да не бидат постари од 62 години
- да се вработени како такси возачи.
3. НАЧИН НА ПОДНЕСУВАЊЕ НА ПРИЈАВА
3.1. Заинтересираните кандидати кои работат како такси возачи во правни лица лиценцирани од општина Неготино за оваа дејност, за посетување на обуката за полагање на испитот за добивање на меѓународен сертификат за познавање на англиски јазик поднесуваат пријава до архивата на општина Неготино.
3.2. Готов образец од пријава за заинтересираност за посетување на оваа обука може да се подигне во архивата на општина Неготино или на официјалната интернет страна на општина Неготино (negotino.gov.mk).
3.3. Кон пријавата се доставува следнава документација:
- копија од лична карта
- копија од М1/М2 образец за лицето што се пријавува.
4. РОК НА ПРИЈАВУВАЊЕ
4.1. Пријавите можат да се достават во рок од 40 дена од денот на објавувањето на огласот.
4.2.Пријавите се доставуваат директно во aрхивата на општина Неготино, со седиште на  ул.„Ацо Аџи-Илов“ бр.2.
5. НАПОМЕНА :
- Со обука ке се отпочне во наредните месеци при што сите пријавени кандидати поединечно ќе бидат известени.
- Кандидатите кои нема да се пријават на јавниот повик до рокот предвиден за пријавување, немаат право да ја посетуваат обуката организирана од страна на општина Неготино односно подготовките за испитот ќе биде на нивни трошок.
 
Градоначалникот Апостолов во посета на црквата „Свети Атанасиј„ во Неготино PDF Печати

   Општина Неготино во рамките на расположливите финансиски средства оствари донација за црквата во Неготино, а апелирам тоа да го сторат и други фирми и граѓани кои на тој начин ќе помогнат овој верски храм после 40 години да добие нов и современ лик, а самата црква да биде гордост за сите верници- истакна градоначалникот на општина Неготино Ванчо Апостолов кој оствари работна посета на црквата „Свети Атанасиј„ на која од месец мај се започнати и тековно се одвиваат работи за нејзино комплетно реконструирање. Од страна на одговорните свештени лица Апостолов беше запознат дека проектот се спроведува со средства од Повардарската епархија и донации од фирми и граѓани, а благослов за неговото започнување дал митрополитот Повардарски-господин Агатангел. Во досегашниот тек од работите поставена е нова фасада на целиот објект, заменета е кровната конструкција и поставена е изолација, во внатрешниот дел извршено е малтерисување и глетовање, следува  замена на комплетната столарија и поставување на парно греење. Свештените лица го запознаа градоначалникот дека во внатрешниот дел зоографи од тајвата Александарски од Велес започнаа со фрескоживопишувањето кое ќе се одвива етапно, а за време на реконструкцијата на храмот богослужбите ќе се изведуваат во манастирот Свети Ѓорѓи.

Повеќе...
 
ПОТПИШАН ДОГОВОР ЗА ПРОЕКТ ЗА ХИДРАУЛИЧНО МЕРЕЊЕ НА ПРИТИСОКОТ НА ВОДАТА PDF Печати
   Неготино ќе биде првиот град во Република Македонија во кој ќе бидат поставени уреди за хидраулично регулирање на притисокот на водата за пиење која доаѓа до домовите на граѓаните, со што на најсофистициран можен начин секојдневно ќе се следат и ќе се вршат неопходните мерења. Ова е резултат на потпишаниот договор од страна на првиот човек на општина Неготино, градоначалникот Ванчо Апостолов и претставникот на една од 10-те надобро рангирани фирми во светот ИМГ од Загреб-Хрватска која ќе ја има улогата на изведувач на работите. Станува збор за еден од неколкуте проекти што се спроведуваат со цел за подобрување на водоснабдувањето на подрачјето на неготинска општина. Проектот чини над 20 милиони денари-средства кои ќе се обезбедат од општинскиот Буџет,а со неговата реализација дефектите на водоводната мрежа ќе се сведат на минимум, Комуналец ќе заштеди во делот на ангажирањето на работна сила и издвојување финансии за поправка на дефктите, а што е најважно,со хидрауличното регулирање притосокот на водата која доаѓа до домаќинствата ќе биде ист во сите зони од градот, што пак ќе придонесе до нејзино рамномерно распоредување и достапност во сите домови. Се очекува реномираната хрватска фирма работите да ги заврши до крајот на тековнава година.
Повеќе...
 
Пуштен во употреба реконстрираниот клон во неготинската градинка PDF Печати
   Во присуство на голем број гости меѓу кои градоначалникот на општина Неготино Ванчо Апостолов, претставници на Амбасадата на САД во Македонија и тоа воениот аташе полковник Томас Батлер и шефот на канцеларијата за воена соработка Џефри Ван Скил, мајор Виолета Костадиновска – заменик-командант на логистичкиот баталјон на Армијата на РМ од Штип, вработените во установата и други гости, на пригодна свеченост во употреба беше предаден комплетно реконструираниот клон Мајски цвет при Детската градинка Фемо Кулаков во нашиот град. Станува збор за проект финансиран со средства во висина од 35.000 долари обезбедени од Амбасадата на САД во Македонија, акои беа искористени за замена на повеќе од 40 години старите со нови и современи алуминиумски врати и прозорци во овој клон. Притоа, извршена е замена на 14 врати и 250 прозорци, а работните активности ги изведоа по 9 припадници на Армијата на РМ и Армијата на САД кои за вложениот труд добија сертификати. Како што беше истакнато, со комплетната замена на вратите и прозорците, ќе се создадат далеку подобри услови од постоечките и тоа како за престој на дечињата во градинката, така и за нивните воспитувачки и негователки при редовното извршување на секојдневните обврски.
Повеќе...
 
Во Локалната библиотека „ Страшо Пинџур “ изложба на капитални книжевни дела PDF Печати
   Во рамките на реализацијата на традиционалната манифестација Топол културен бран 2014, за неготинската и пошироката јавност во Локалната библиотека „ Страшо Пинџур “ – Неготино во деновите од 27-ми до 31-ви август ќе бидат изложени капитални дела од колекцијата „Sвезди на светската книжевност“. Како што информираше директорката Катарина Данаилова, станува збор за колекција која претставува една од најзначајните цивилизациски придобивки, со што пак македонскиот духовен простор се збогатува со врвните остварувања од светската книжевна ризница. Се покануваат сите заинтересирани граѓани да ја посетат изложбата и на најдиректен начин да се запознаат со изложените дела кои се составен дел од колекцијата.
 
<< Почеток < Пред 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следно > Крај >>

Лист 1 од 69
Банер

Водич за инвеститори

е - градежна дозвола

     Законски акти и упатства 

Анкета

Дали сте задоволни од услугите на Општина Неготино?
 
Банер
Банер

Пребарување

Кој е онлајн

Има 15 гости присутни