Општина Неготино
И З В Е С Т У В А Њ Е PDF Печати
     Ј.П.„Комуналец“ – Неготино ги известува граѓаните дека поради  интервенција на каналската мрежа, од страна на Ј.П„Водостопанство Тиквеш“ во деновите петок и сабота, 29 и 30 јули 2016 г. ќе има редукција на  снабдувањето со вода за полевање на дворните површини од 07 до 17 часот.
 - Ги молиме граѓаните за разбирање, и апелираме за рационално користење на водата за пиење.
 
                                                                                         Ј.П.„Комуналец“- Неготино
                                                               
 
Прием за Ване Бошев кој ќе го освојува највисокиот врв во својата кариера PDF Печати

   Пред заминувањето на 8-дневната планинарска турнеја во Австрија и Германија, градоначалникот на општина Неготино Ванчо Апостолов во својот кабинет ги прими младиот Ване Бошев и неговиот родител Орданчо со кои се задржа во краток разговор информирајќи се притоа за престојните планинарски активности на Бошеви. Градоначалникот Апостолов од страна на гостите беше запознат дека Ване ќе се обиде да го освои највисокиот врв во својата кариера Гросвендингер на надморска височина од 3.666 метри со што ќе стане најмладиот планинар од Европа кој го овоил истиот, а паралелно ќе се искачува и на два врвови во Германија и тоа Чукспитс на 2.962 метри и Алспиц на 2.674 метри надморска височина. Апостолов кој континуирано ги поддржува планинарските потфати на Ване со кои се афирмира општина Неготино и Република Македонија му посака успешно искачување на планираните три врвови, со желбо во скоро време по завршувањето на оваа планинарска турнеја да стигне вест дека Ване успеал да ги искачи трите врвови. Инаку, младиот Бошев и неговиот татко од Неготино тргнуваат на 4-ти август, на 5-ти со уште 1 планинар од Охрид застануваа во Предијане од каде заедно со уште четворица српски планинари предводени од искусниот Зоран Павловиќ заминуваат за Австрија и Германија каде што во период од 8 денови ќе се обидат да ги освојат овие три врвови.

Повеќе...
 
С О О П Ш Т Е Н И Е PDF Печати
Врз основа на член 35 став 3 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (Сл.Весник на РМ бр.199/14, 44/15, 193/15 и 31/26), член 50 точка 4 од Законот за локална самоуправа ("Сл.весник на РМ" бр.5/02), донесената Годишна програма за изработување на урбанистички планови на Општина Неготино за 2016 година со Одлука бр. 08-418/8 од 25.12.2015 година, од Советот на Општина Неготино, Градоначалникот на Општина Неготино го дава следното:

С О О П Ш Т Е Н И Е за организирање на јавна презентација и јавна  анкета Предлог – ДУП  за УЗ 9 – дел од блок 3,  КО Неготино, општина Неготино

Граници на опфатот сe:  на северозападната  страна е    улица „Железничка“,  на североисточната страна  граничи со КП бр. 8033, на исток се спушта надоле сечејќи ги катастарските парцели со број  8033,  8038,  8040,   8073/3  8026, 8024, 8026/2, 8727  и 8440.
Опфатот е со површина  од  16,87ха.
Јавната анкета и јавната презентација по Предлог - ДУП  за УЗ 9 – дел од блок 3,  КО Неготино, општина Неготино, со технички број    03-359/16 од јули, 2016 година, изработен од  „НИМАЕР“  ДООЕЛ Струга д.е. Скопје, ќе се спроведе со излагање на Предлог планот во просториите на  општина Неготино.
Јавната анкета ќе трае 10  (десет) работни денови и тоа   од  01.08.2016 година  до 15.08.2016 година,   секој работен ден од 8.00 до 16.00 часот.
Во споменатиот рок, заинтересираните граѓани и правни лица од конкретното подрачје опфатено со планот можат да доставуваат писмени забелешки, предлози и мислења на анкетните листови.
Јавната презентација со стручно презентирање на планот ќе се одржи на ден 10.08.2016 година  во  11.00 часот во просториите на општина Неготино.
 
И З В Е С Т У В А Њ Е PDF Печати

Во врска со ОТВОРЕНИOT ПОВИК ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА  АПЛИКАЦИИ  за ОБУКИ ЗА ПЧЕЛАРСТВО ВО ОПШТИНА НЕГОТИНО за сите кои се заинтерсирани да учествуваат во обуки за пчелaрство ( училиште за пчелари) што ќе се имплементира во рамките на проектот,,Поддршка и развој на економијата на пчелните производи во прекуграничната област “Bee-conomy” што е ко-финансиран преку ИПА –ЦБЦ програмата  Грција-Македонија  а кој беше објавен на веб страната на општината и на други видни места за периодот 11.07.2016-22.07.2016 ВЕ ИЗВЕСТУВАМЕ   ДЕКА ОПШТИНА НЕГОТИНО ГО ПРОДЛОЖУВА РОКОТ ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА АПЛИКАЦИИ И ЗА ДВАТА КУРСА  ДО  01.08.2016( ПОНЕДЕЛНИК) до 16.00 часот.
Истовремено Ве информираме  дека останатите елементи на ПОВИКОТ остануваат исти и се дадени во продолжение , освен промените на датумите согласно продолжениот рок за пријавување:

Повеќе...
 
Поставен финалниот слој асфалт на патот Неготино-Криволак PDF Печати

  Со поставувањето на финалниот слој асфалт, заврши проширувањето и асфалтирањето на еден од најфреквентните и најкритични патни правци на подрачјето на општината од Неготино до Криволак во вкупна должина од 3 километри, со што е исполнето уште едно ветување на градоначалникот Апостолов.  На завршните работи им предходеа  подготвителни работи кои се однесуваа на гребење на стариот асфалт, поставување на дренажа на неколку локации и изградба на потпорни зидови, по што работници на фирмата-изведувач Ве-група од Радовиш започнаа со асфалтирање  патот  од мостот на Вардар каде што се раздвојува патот кон Пепелиште се до центарот на Криволак. Според зборовите на градоначалникот на општина Неготино Ванчо Апостолов работите се одвиваа според  однапред утврдената динамика, при што најпрво се врши проширување и асфалтирање на неасфалтираниот дел од патот со цел наместо постоечките 3,2 метри истиот да биде со ширина од 5,5 метри и овој дел од работите се изврши  со поставување на слој од 8 см асфалт, додека на постоечкиот патен правец на кој беше спроведено гребење на стариот,  се постави нов слој асфалт од 5 см, а во моментов се одвива поставувањето на  еластична ограда покрај патот во должина од 1.260 метри.

Повеќе...
 
И З В Е С Т У В А Њ Е PDF Печати

   Во врска со ПОКАНАТА ЗА ПОНУДА објавена на нашата веб страна од 01.07.2016 година во врска со проектот,,Поддршка и развој на економија на пчелни производи во прекуграничнатa област-BEE-CONOMY,, за НАБАВКА на  ,,Мебел и дигитална опрема за тренинг центар-училница за проектот,,BEE CONOMY” со детална спецификација во тендерскaта документација,за која беше утврден рок на достaвување на понуди до 11.07.2016 понеделник  до 12.00 часот,ВЕ ИЗВЕСТУВАМЕ   дека општина Неготино го продолжува рокот за доставување на понуди до 25.07.2016 до 12.00 часот. Отварањето на понудите ќе биде јавно во 14.00 часот истиот ден.

 

Повеќе...
 
<< Почеток < Пред 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следно > Крај >>

Лист 1 од 113