Општина Неготино
Одржан семинар - Менаџирање со информациони системи “ИНТЕРРЕГ ИПА Програмата за прекугранична соработка со Грција PDF Печати
   За целите на двата проекти кои општина Неготино ги имплементира,,Заштита на водните ресурси со намалување на човековото влијание врз животната средина”-,,wa-mbrella” и проектот ,,Енергетска ефикасност во прекуграничната област како индикативен фактор на политиката за животната средина ,,-,,енпол-ее,, на ден 27.11.2018   во Солун-Република Грција беше одржан  информативен семинар за Менаџирање со информационен  системи организиран од Заедничкиот  секретаријат   за “ИНТЕРРЕГ ИПА Програмата за прекугранична соработка.
Семинарот опфати неколку теми:
- МИС општ опис на системот
- Регистрирање на корисникот и сметковотствено менаџирање ,
- Веб портал презентација,
-Работна средина & МИС Генерални операции,
- Процедура за  Аплицирање на проектни предлози
- Одобрување на поднесената Апликациона форма
- Мониторинг процедура на проектот –Фаза А
- Процедури за проектен мониторинг  
Присуството на овој настан беше искористено за  остварување на договорни средби помеѓу менаџерските тимови на проектните партнери за  проектот ,,wa-mbrella,, и,,енпол-ее,,  од општина Неготино со надворешниот консултант за општините Алмопиа и Пела како прекугранични и водечки партнери во проектите.Во разговорите беа дискутирани клучните активности за суштинско имплементирање на проектот.
Повеќе...
 
Апел од општината да не се горат стари гуми, пластика и прегорено масло за затоплување PDF Печати

   При спроведувањето на секојдневните работни обврски, од страна на комуналните редари при општина Неготино регистрирана е употреба на пластика, прегорено масло од возила и стари гуми за затоплување на домовите кај одредени семејства или пак при процесот на варење ракија. Токму затоа, од локалната самоуправа се апелира до овие граѓани да престанат со употреба на вакви материјали кои придонесуваат за загадување на амбиенталниот воздух и за таа цел најпрво ќе бидат опоменувани од страна на комуналните редари кои во континуитет се присутни на терен и ги регистрираат ваквите состојби. Доколку превентивните мерки не ги дадат очекуваните резултати, одговорните истакнуваат дека ќе се пристапи кон примена на Законот за амбиентален воздух и Законот за животна средина чии одредби предвидуваат казнување на несовесните граѓани и правните лица согласно законските прописи.

 
Обезбедени околу 16.700.000 денари во општина Неготино за развој на вински, апи и еко туризам PDF Печати

  На 9-ти овој месец  преку  Единицата за спроведување на Проектот за развој на локалната и регионалната конкурентност одобрен  е под-проектот со наслов „Вински, апи и еко туризам во Неготино и околината“. Под-проектот е   финансиран од ЕУ  и администриран преку Светска Банка. За истиот обезбедени се приближно 14.000.000 денари грант и околу 2.700.000 денари сопствено учество на општина Неготино . Со реализацијата на проектот се предвидува разубавување и овозможување поголема функционалност на делови од градот, нови туристички атракции и поставување автентични обележја. Со проектот двата влеза и излеза во и од Неготино ќе добијат нов и модерен изглед преку уредување на  жардинериите ,поставување патна сигнализација, нова урбана опрема од типот на клупи, корпи за отпадоци,контењери, уредување на подрумскиот дел во ТИЦ„Желкова куќа“ во т.н. винска архива ,поставување на инфо-тач постојка,поставување летниковци со лозов насад и  други автентични обележја.Проектот предвидува и адаптација на старата училишна зграда во с. Вешје во современ едукативен, туристички и промотивен Апи центар за развој на пчеларството и партнерно и хортикултурно доуредување на постојниот пчелен парк. Со проектот ќе се изврши поправка на постојната  и набавка на нова саемска опрема за промоција и организирање на вински и други  стопанско туристички настани во општина Неготино. По потпишувањето на договорот со Единицата за спроведување на Проектот за развој на локалната и регионалната конкурентност се отпочнува со спроведување на постапките околу планираните набавки за  изведбените и другите проектни  активности на неколку локации во општината.

Повеќе...
 
600.000 евра од ИПА програмата за проекти во општина Неготино PDF Печати

   ИПА проектот со акроним „wa-mbrella“ опфаќа изградба на главен колектор за отпадни води за приклучување на Тимјаник цо системот за отпадни води на Неготино во должина од околу 2.000 метри, подготовка на техничка документација за довршување на колекторскиот дел во градот во должина од 400 метри, подготовки на документација за пречистителна станица, како и одржување конференции, инфо-денови со вклучена јавност и завршен настан. Буџетот за општина Неготино е 286.140 евра. За партнерот 4-ЈП„Комуналец“ проектот опфаќа набавка на опрема за одржување на канализациони системи-возило за отпушување јами и канализации и набавка на геофони за детектирање на загубите на вода во водоснабдителниот систем во општина Неготино. Вредноста за ЈП„Комуналец“ е 195.338 евра. Со проектот „Енергетска ефикасност во прекугранична област како индикативен фактор на политиката за животна средина „ЕНПОЛ-ЕЕ“ се предвидува замена на 1.400 светилки со енергетски ефикасни ( 1.110 во градот и 300 во населените места) и 45 мерни броила. Планирани се интервенции во 15 простории во општинската зграда за подобрување на енергетската ефикасност. Вредноста на проектот за општина Неготино е 315.979 евра.

Повеќе...
 
Се гради нов станбено-деловен објект во центарот на Неготино PDF Печати

   Руинираната зграда на салата на ДТВ„Партизан“ која долги години го нагрдуваше просторот на тој дел од градот и претставуваше потенцијална опасност за минувачите, повеќе не постои. Имено, преку приватна иницијатива на споменатиот простор се гради нов станбено-деловен објект и тоа во најстрогото централно градско подрачје, а се со цел за подобрување на бизнис климата, нови инвестиции и создавање на нов урбан лик на централното градско подрачје.

Повеќе...
 
Се изврши санација и асфалтирање на дел од главната улица „Маршал Тито“ PDF Печати

   После долги години, со изведување на градежни активности, се изврши санација и асфалтирање на главната улица во нашиот град „Маршал Тито“ во должина од 800 метри. Станува збор за санација на потегот од раскрсницата со ул„Никола Петров“ до раскрсницата со ул„29-ти Ноември“ преку замена на коловозната покривка по целата ширина на коловозот од 7 метри, како и замена на оштетениот горен слој со нов асфалт каде што истиот беше оштетен. Вкупната вредност на проектот изнесуваше 6.000.000 денари, средства обезбедени од Буџетот на општина Неготино, а изведувач на работите беше градежната фирма „Градба промет“.

Повеќе...
 
<< Почеток < Пред 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следно > Крај >>

Лист 8 од 181