Контакт
# Име Позиција Телефон Број на мобилен телефон Факс
1 Градоначалник Градоначалник 043/361 045 043/361 933
2 Општина Неготино Општина 043/361 045 043/361 933
3 Пријава Свети Трифун 2018 Пријава за гратис ваучер 043/361-045 071/340-676