Реконструкција на шахти и сливни решетки во Неготино PDF Печати

  Се реконструираат шахтите и сливни решетки од канализациониот систем на улици во Неготино и населените места.  Во следниот период треба да бидат реконструирани голем број на оштетени шахти и сливни решетки.