Во тек е реконструкција на уличната водоводна линија на дел од улица “Душан Преграц” во должина од 8️0️ метри PDF Печати

  Со реконструкцијата предвидено е да се замени постоечката водоводна линија со нова со поголем пречник, со што граѓаните кои живеат на оваа улица ќе ја добијат потребната количина на вода до своите домови.

#ЧекорПоЧекор
#Неготино
#Можеме