Соопштенија


Вонредна седница на Советот на општина Неготино 18.12.2019 година PDF Печати
Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е   За свикување на шестатта    вонредна  седница на Советот на општина Неготино
Вонредната седница ќе се одржи во Големата сала на општина Неготино на ден 18.12.2019 година ( среда)  во 14.00  часот.
За седницата го предлагам следниот


Д Н Е В Е Н      Р Е Д


1.    Предлог –  Одлука за измена на распоредот на средствата на Буџетот на општина Неготино за 2019 година
2.    Предлог – Одлука за измена на Одлуката за издавање на гаранција за задолжување на ЈПК Комуналец Неготино за кредитно задолжување пред деловни банки за финансирање на превземени обврски по проект ,, Заштита на водните ресурси со намалување на човековото влијание врз животната средина – Набавка на возило систем CHANNEL- JET за отпушување на канализациони системи и јамиза
 
ИЗВЕСТУВАЊЕ СПИСОК НА НЕДОСТАВЕНИ РЕШЕНИЈА ЗА КОМУНАЛНА ТАКСА ЗА ФИРМА ЗА 2019 ГОДИНА PDF Печати
ИЗВЕСТУВАЊЕ СПИСОК НА НЕДОСТАВЕНИ РЕШЕНИЈА ЗА КОМУНАЛНА ТАКСА ЗА ФИРМА ЗА 2019 ГОДИНА
 
Еколошка акција "Администрацијата чисти" утре (Сабота) 14.12.2019 Со почеток од 0️9️ часот PDF Печати

   Еколошката акција, „Администрацијата чисти" во Неготино ќе се одржи на две соседни локации во градот и тоа - околината под Хотел "Парк" и паркот на СРЦ "Младост"  За сите вклучени во акцијата обезбедена е и соодветна опрема- ракавици, ќеси (за отпад и пластика), маски.

 

 
ОБЈАВА 05/2019 за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија по пат на електронско јавно наддавање во општина Неготино PDF Печати
ОБЈАВА 05/2019  за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија по пат на електронско јавно наддавање во општина Неготино
 
<< Почеток < Пред 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следно > Крај >>

Лист 6 од 49