Урбанизам
Извештај за Стратегиска оцена на животната средина PDF Print
There are no translations available.

ЛУПД за Изградба на стопански комплекс на КП 2479 И 2469/2 м.в Песокот КО Неготино, Општина Неготино
 
ОБЈАВА 05/2012 за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на електронско јавно наддавање во општина Неготино PDF Print
There are no translations available.

Објава бр.5 Неготино за продажба на градежно земјиште
 
ОБЈАВА 04/2012 за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на електронско јавно наддавање во општина Неготино PDF Print
There are no translations available.

Објава бр.4 Неготино за продажба на градежно земјиште

Исправка согласно Законот за Градежно земјиште

Исправка на Објава бр.4 Неготино за продажба на градежно земјиште

 
ОБЈАВА 03/2012 за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на електронско јавно наддавање во општина Неготино PDF Print
There are no translations available.

Објава бр.3 Неготино за продажба на градежно земјиште
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 10 of 12