Урбанизам
ОБЈАВА 02/2012 за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на електронско јавно наддавање во општина Неготино PDF Print
There are no translations available.

Објава бр.2 Неготино за продажба на градежно земјиште
 
ОБЈАВА 01/2012 за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на електронско јавно наддавање во општина Неготино PDF Print
There are no translations available.

Објава бр.1 Неготино за продажба на градежно земјиште
 
ИЗВЕШТАЈ ЗА СТРАТЕГИСКА ОЦЕНА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА ЗА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА СЕЛО КРИВОЛАК ,ОПШТИНА НЕГОТИНО PDF Print
There are no translations available.

ИЗВЕШТАЈ ЗА СТРАТЕГИСКА ОЦЕНА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА ЗА

УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА СЕЛО КРИВОЛАК ,ОПШТИНА НЕГОТИНО

 
Извештај за стратегиска оцена на животната средина PDF Print
There are no translations available.

Извештај за стратегиска оцена на животната средина за
ЛУПД ЗА СТОПАНСКИ КОМПЛЕКС - СЕПАРАТНА ПОСТРОЈКА СО ПРИДРУЖНИ ОБЈЕКТИ НА КП БР.65,КО
КУРИЈА,
ОПШТИНА НЕГОТИНО
 
<< Start < Prev 11 12 13 Next > End >>

Page 11 of 13