Урбанизам
ДУП УЗ 4 УБ 4.2 ГП 4 (КП 10165-1) PDF Печати

Мислење ДУП УЗ 4 УБ 4.2  ГП 4 (КП 10165-1)

Одлука ДУП УЗ 4 УБ 4.2  ГП 4 (КП 10165-1)

 
ПРВИЧНА ОГРАНИЧЕНА ОЦЕНА НА ВЛИЈАНИЕ ВРЗ ЖИВОТНА СРЕДИНА И СОЦИЈАЛНИ АСПЕКТИ PDF Печати
ПРВИЧНА ОГРАНИЧЕНА ОЦЕНА НА ВЛИЈАНИЕ ВРЗ ЖИВОТНА СРЕДИНА И СОЦИЈАЛНИ АСПЕКТИ
"Категорија Б+" ПРОЕКТ
Изградба на нова градинка- Општина Неготино
 
Дневен ред на јавна расправа со цел информирање на граѓаните и засегнатите страни за активностите за изградба на нова градинка и за документот “Првична ограничена оцена на влијание врз животна средина и социјални аспекти за изградба на нова град PDF Печати

1.    Презентирање на „Проектот за  подобрување на социјални услуги„
 
2.    Презентација на „Основен проект за изградба на детска градинка„

3.    Презентација на “Првична ограничена оцена на влијание врз животна средина и социјални аспекти за изградба на нова градинка”

4.    Прашања и одговори

5.    Разно
 
ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА УРБАНА ЗАЕДНИЦА 4, ДЕЛ ОД УБ 4.2., ОПШТИНА НЕГОТИНО (ПОМЕЃУ УЛИЦИТЕ„МАРШАЛ ТИТО“, „ЃОРЃИ ДИМИТРОВ ВЕШКАТА“, „КИРО КРСТЕВ“, „ЕДВАРД КАРДЕЉ“, „БОРИС КИДРИЧ“ И „ЈНА“), ОПШТИНА НЕГОТИНО PDF Печати
 
<< Почеток < Пред 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следно > Крај >>

Лист 3 од 13