Комунални работи и Сообраќај


П Р О Г Р А М А за комунални дејности и уредување на градежно земјиште на просторот на општина Неготино за 2018 година PDF Print
There are no translations available.

П Р О Г Р А М А за комунални дејности
 
П Р О Г Р А М А за комунални дејности и уредување на градежно земјиште на просторот на општина Неготино за 2016 година PDF Print
There are no translations available.

П Р О Г Р А М А за комунални дејности и уредување на градежно земјиште на просторот на општина Неготино за 2016 година    
 
П Р О Г Р А М А за комунални дејности и уредување на градежно земјиште на просторот на општина Неготино за 2015 година PDF Print
There are no translations available.

П Р О Г Р А М А за комунални дејности и уредување на градежно земјиште на просторот на општина Неготино за 2015 година
 
Извештај на Ј.П. Комуналец Неготино PDF Print
There are no translations available.

Приходи и расходи 2012 година

Приходи и расходи 2013 година

Приходи и расходи 2014 година

Извештај по завршна сметка 2012 година

Извештај 2012

Извештај по завршна сметка 2013 година

Извештај 2013

Извештај 2014

 

 

 
<< Start < Prev 1 2 3 Next > End >>

Page 1 of 3