Комунални работи и Сообраќај
П Р О Г Р А М А за комунални дејности и уредување на градежно земјиште на просторот на општина Неготино за 2019 година PDF Печати
П Р О Г Р А М А за комунални дејности
 
П Р О Г Р А М А за комунални дејности и уредување на градежно земјиште на просторот на општина Неготино за 2018 година PDF Печати
П Р О Г Р А М А за комунални дејности
 
П Р О Г Р А М А за комунални дејности и уредување на градежно земјиште на просторот на општина Неготино за 2016 година PDF Печати
П Р О Г Р А М А за комунални дејности и уредување на градежно земјиште на просторот на општина Неготино за 2016 година    
 
П Р О Г Р А М А за комунални дејности и уредување на градежно земјиште на просторот на општина Неготино за 2015 година PDF Печати
П Р О Г Р А М А за комунални дејности и уредување на градежно земјиште на просторот на општина Неготино за 2015 година
 
Извештај на Ј.П. Комуналец Неготино PDF Печати

Приходи и расходи 2012 година

Приходи и расходи 2013 година

Приходи и расходи 2014 година

Извештај по завршна сметка 2012 година

Извештај 2012

Извештај по завршна сметка 2013 година

Извештај 2013

Извештај 2014

 

 

 
Програми за работа на Ј.П. „Комуналец“ Неготино PDF Печати

Програма за работа на Ј.П. „Комуналец“ Неготино за 2012 година

Програма за работа на Ј.П. „Комуналец“ Неготино за 2013 година

Програма за работа на Ј.П. „Комуналец“ Неготино за 2014 година

Програма за работа на Ј.П. „Комуналец“ Неготино за 2015 година 

Програма за работа на Ј.П. „Комуналец“ Неготино за 2016 година  

 

 

 
<< Почеток < Пред 1 2 Следно > Крај >>

Лист 1 од 2