ЕНПОЛ –ЕЕ
Одржан четвртиот инфо ден во општина Неготино во рамки на проектот „ ENPOL – EE “ PDF Печати
   Денес во големата сала на Општина Неготино се одржа четвртиот информативен ден во рамки на проектот „ ENPOL – EE “ од програмата за прекугранична соработка „ Interreg – IPA CBC Грција – Република Северна Македонија”, во периодот од 2014 – 2020 година, на тема „ Користење на одржливи извори на енергија и нивно значење ”.
Инфо денот беше поделен на две сесии од кои на правата присутните имаа можност да се запознаат со значењето и придобивките од користењето на обновливите извори на енергија, а на втората сесија беше презентирана нацрт верзијата на брошурата на тема „ Како да се користат локалните ресурси на обновлива енергија за подобрување на енергетската ефикасност.
 
Повеќе...
 
ПОКАНА PDF Печати

  Во рамките на проектот „ENPOL – EE”, од програмата за прекугранична соработка „Interreg – IPA CBC Грција-Р.Северна Македонија”, во периодот од 2014 – 2020 година, Општина Неготинo го организира четвртиот инфо ден кој ја обработува темата „Користење на одржливи извори на енергија и нивно значење”.
Обновливи енергии е поим кој се користи за да се опише групата на енергетски технологии кои произлегуваат од извори кои не се исцрпуваат или пак можат да се надополнат во текот на еден човечки живот. Обновливите енергии се важни бидејќи претставуваат чист извор на енергија, што значи дека не произведуваат непосредно емисии на стакленички гасови и други загадувачи на воздухот. Ве покануваме да присуствувате на четвртиот инфо ден на тема „Користење на одржливи извори на енергија и нивно значење” кој ќе се одржи на 27.10.2020 (вторник) во Општина Неготино, со почеток од 10:50 часот.
Проектот „Енергетска ефикасност во прекуграничниот регион како индикативен фактор за политика на животната средина” со акроним „ENPOL – EE”, се реализира во партнерска соработка на Oпштина Неготино, Средно општинското училиште „Св.Кирил и Методиј” - Неготино, Општина Пела и Општинското јавно претпријатие за култура и развој на Пела од Грција .
Во прилог на поканата можете да ја погледнете и агендата.

Покана и Агенда

 
Трет информативен ден во општина Неготино во рамки на проектот ЕНПОЛЛ-ЕЕ PDF Печати
   Денес во општина Неготино се одржа третиот по ред информативен ден на тема „ Локални потенцијали за производство на енергија од биомаса во општина Неготино и прекугранична област “ во рамки на проектот ЕНПОЛЛ-ЕЕ- Општина Неготино.
Во рамки на спроведувањето на проектот „ Енергетска ефикасност во прекуграничната област како индикативен фактор за политиката на животната средина “ планирано е одржување на 5 информативни денови на кои се очекува да се даде одговор на прашањето: Како можат локалните власти да придонесат за примена на енергетската политика на нивните теории, во заедничка рамка на акции и истовремено да придонесат за подигнување на свеста на локалното население во врска со мерките за енергетска ефикасност !
Досега реализирани активности од овој проект е замената на 1410 стари улични светилки со нови лед во градот и населените места, дислоцирани се 42 мерачи и автоматски стандардизирани ормари надвор од субстаница на ЕВН. За подобрување на енергетската ефикасност во општинската зграда, заменети се постоечките прозорци и врати во канцелариите на локалната самоуправа, поставени се енергетско ефикасни светилки, старите радијатори заменети со енергетски радијатори, а поставена е и внатрешна термоизолација.
Инаку, проектот се реализира во партенерска соработка на Општина Неготино, СОУ „ Св. Кирил и Методиј “, општина Пела и Јавното претпријатие за култура и развој на Општина Пела – Република Грција .
Повеќе...
 
Инфо ден - „Локални потенцијали за производство на енергија од биомаса во Општина Неготино и во прегураничната област” PDF Печати

                              ПОКАНА
За учество на информативен ден – Општина Неготино

Почитувани,
    Во рамките на проектот „ENPOL – EE”, од програмата за прекугранична соработка „Interreg – IPA CBC Грција-Р.Северна Македонија” , во периодот од 2014 – 2020 година, Општина Неготинo организира инфо ден кој ја обработува темата „Локални потенцијали за производство на енергија од биомаса во Општина Неготино и во прегураничната област”.
Биомасата има значително место во енергетскиот биланс на Република Северна Македонија. Биомасата особено е застапена во домаќинствата, со задоволување на 30–33% од вкупните потреби од енергија. Околу 430.000 домаќинства (76%) користат биомаса за затоплување. Од вкупната биомаса која што се користи за енергетски потреби, дрвото и дрвениот јаглен заземаат 80%.

Овој инфо ден е дел од повеќето планирани активности кои ќе се одржат како дел од овој проект. Со таа цел Ве покануваме да присуствувате на третиот инфо ден на тема „Локални потенцијали за производство на енергија од биомаса во Општина Неготино и во прегураничната област”, кој ќе се одржи на 07.10.2020 (Среда) во Хотел Памела, со почеток од 10:45 часот.
Проектот „Енергетска ефикасност во прекуграничниот регион како индикативен фактор за политика на животната средина” со акроним „ENPOL – EE”, се реализира во партнерска соработка на Oпштина Неготино, Средно општинското училиште „Св.Кирил и Методиј” - Неготино, Општина Пела и Општинското јавно претпријатие за култура и развој на Пела од Грција .
Во прилог на поканата можете да ја погледнете и агендата.

АГЕНДА

 
И З В Е С Т У В А Њ Е PDF Печати
“Награди за енергетски ефикасни практики, најдобри енергетски ефикасни практики во домовите и локалните претпријатија
 
<< Почеток < Пред 1 2 3 4 5 6 7 8 Следно > Крај >>

Лист 1 од 8