ЕНПОЛ –ЕЕ
Дислокација и поставување на нови мерно регулациони ормари за новото јавно ЛЕД осветлување PDF Печати
   Согласно проектот ЕНПОЛ-ЕЕ за замена на старите со нови улични ЛЕД штедливи светилки и вршењето на дислокација на автоматиката во посебни ормари, во општина Неготино во тек е поставувањето на ормарите надвор од објектите-трафостаниците во сопственост на ЕВН. Заклучно со вчерашниот ден поставени се 15 нови ормари од вкупно 42. На терен се работи и во наредните денови. Со поставувањето на опремата во овие ормари во иднина општина Неготино нема да има потреба, како што тоа беше случај досега, од асистенција од страна на ЕВН која се наплатува при одржувањето на уличното осветлување (независно одржување). Од друга страна, со поставувањето на елементи за автоматско вклучување и исклучување, независно од надворешните услови, според согледувањата на стручните служби во однос на сегашното вклучување и исклучување на јавното осветлување, се очекува заштеда на електрична енергија од 10 проценти.Со завршување на овие активности, практично ќе биде завршена и главната компонента од овој проект.
Проектот ЕНПОЛ-ЕЕ од ИПА програмата за прекугранична соработка со Грција до крајот од неговата реализација има и други активности во правец на промоција и подигање на јавната свест за важност од енергетската ефикасност и искористување на обновливите  извори на енергија.
Повеќе...
 
Старото улично осветлување го заменуваме со нови енергетско ефикасни ЛЕД светла PDF Печати

    Заменети се 596 улични светилки во населените места :
  Пепелиште
  Криволак
  Војшанци
  Дуброво
  Тремник
  Тимјаник
  Долни Дисан

Претходно 814 вакви светилки беа заменети во градската средина или вкупно 1410 на територија на цела општина Неготино.

Новите ЛЕД улични светилки се со 70% поголема енергетска ефикасност од старото неонско осветлување, што значи 70% заштета на потрошувачката за јавно осветлување

Ваквата инвестиција е дел од проектот „Енергетска ефикасност во прекуграничната област како индикативен фактор на политиката за животната средина“ со Акроним ЕНПОЛ -ЕЕ

#ЧекорПоЧекор

Повеќе...
 
Се одржа третиот координативен состанок помеѓу партнерите од проектот „ЕНПОЛ-ЕЕ“ PDF Печати
   Во рамки на Програмата ИПА Прекугранична соработка ,,Грција-РСМакедонија 2014-2020” и проектот насловен како ,,Енергетска ефикасност во прекуграничната област како индикативен фактор на политиката за животната средина ,, со Акроним ЕНПОЛ -ЕЕ, од планираните 3 проектни средби од кои првата се одржа во општина Пелла -Грција27/28.12.2018, втората и третата координативна средба се одржаа во  општина Неготино.  Третиот координативен состанок се одржа помеѓу четирите проектни партнери (општина Пелла, општина Неготино, Јавна установа за култура и развој на општина Пелла и Средното општинско училиште,,Св.Кирил и Методиј”) и тоа во деновите среда(13.11.2019) во СОУ Кирил и Методиј и четврток (14.11.2019) во општина Неготино од 11.00 до 15.30 часот. Третата проектна средба опфати:-Официјална средба помеѓу претставниците на проектните партнери и претставници од Заедничкиот Секретарјат, Р.Грција, посета на институциите  кои се предмет на проект активностите-СОУ Кирил и Методиј и општина Неготино, се одржа презентација на проектот од сите четири проектни партнери и постигнувањата на проектот до одржувањето на третата координативна средба, а се дискутираше и за поставените цели и активности  за реализација до завршување на проектот..
 
Повеќе...
 
Енергетска ефикасност во прекуграничната област како индикативен фактор за политиката за животна средина ENPOL-EE PDF Печати
Енергетска ефикасност во прекуграничната област како индикативен фактор за политиката за животна средина ENPOL-EE

                              Општина Неготино, 13 ноември -14 ноември  2019
 
<< Почеток < Пред 1 2 3 4 5 6 7 Следно > Крај >>

Лист 1 од 7