Соопштение Print
There are no translations available.

  Општина Неготино ги известува сите родители на општината кои имаат деца родени во календарската 2004 година дека  треба да ги запишат на училиште во прво одделение во едно од  двете основни училишта во текот на месец мај.